Intake

cropped-writing.jpg

Tijdens de eerste afspraak, de intake, wordt duidplaatje intakegesprek kleinelijk of de kernvisie methode aansluit bij uw kind. Als dit het geval is, geef ik aansluitend de eerste coachingssessie, waarin uw kind de Kernvisie methode direct leert toepassen.

Na afloop van elke sessie wordt in overleg met de ouders en het kind bepaald of er behoefte is aan een vervolgafspraak. Uw kind leert in een aantal sessies, gemiddeld 6 tot 8 keer, om zelf op een andere manier de lesstof te onthouden en toe te passen op school.

In de tussenliggende periode wordt er thuis, met behulp van één van de ouders,  geoefend met “in het hoofd zetten” van de aangeleerde methodiek.  De materialen hiervoor krijgt u via de mail.