De manier waarop uw kind informatie op school aangeboden krijgt sluit daarom niet goed aan bij de manier waarop uw kind dit verwerkt. Binnen ons onderwijs worden kinderen namelijk aangesproken op het denken/leren met hun linkerhersenhelft. De lesstof wordt voornamelijk auditief en analytisch aangeboden.

 

Auditief doordat je goed moet luisteren naar de uitleg in woorden en analytisch doordat er in stapjes naar het antwoord toegewerkt wordt. Men gaat er vanuit dat door herhaling de lesstof vanzelf in het lange termijn geheugen komt.
Helaas is dit bij de kinderen niet het geval. Zij denken namelijk in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden gezien.
Kinderen met een rechts georiënteerde leerstijl automatiseren niet zoals school hen dat leert. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord.
De Kernvisie methode stelt uw kind in staat om de informatie zo te vergaren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijn geheugen. En wat blijkt? Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders aangereikt krijgen. Geen trucje maar een andere manier.